AssurMiFID - Aangeboden producten en diensten

Aangeboden producten en diensten

In het kader van het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels (*), delen we u in het verband met "Aangeboden producten en diensten" volgende informatie mee :

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

"Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan".

2. Nummers van de takken en de titulatuur

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Luchtvaartuigcasco
 5. Casco zee- en binnenschepen
 6. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 7. Brand en natuurevenementen
 8. Andere schade aan goederen
 9. BA motorrijtuigen
 10. BA luchtvaartuigen
 11. BA zee- en binnenschepen
 12. Algemene BA
 13. Krediet
 14. Diverse geldelijke verliezen
 15. Rechtsbijstand
 16. Hulpverlening
 17. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 18. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 19. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 20. Kapitalisatieverrichtingen

3. Polisvoorwaarden

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.