AssurMiFID, wanneer en waarom ?

AssurMiFID, wanneer en waarom ?

Door de wereldwijde financiële crisis in 2008 werden de overheden verplicht in te grijpen in de financiële sector. Grootbanken waren virtueel failliet en zonder overheidstussenkomst lag het ganse systeem plat met alle mogelijke gevolgen vandien: crisis, volksopstanden, oorlog ...

Vandaar dat beslist werd de financiële sector doorgedreven te reglementeren om in de toekomst dergelijke voorvallen te vermijden.

Er moest doorzichtiger en consument-gerichter opgetreden worden.

Consumenten moesten dus meer en beter geïnformeerd worden, mochten niet langer de speelbal zijn van de opdringerige verkoopstechnieken van de banken, die in hoofdzaak enkel hun aandeelhouders en niet hun klanten wilden plezieren, en moesten beschermd worden door binnen hun risicoprofiel geadviseerd te worden.

Bovendien werd de controle op al deze maatregelen toegewezen aan het FSMA, de toezichthouder, die het reilen en zeilen in de sector moest nazien.

De Belgische overheid ging, in tegenstelling tot de overige Europese landen, nog een stap verder en verplichtte ook de verzekeringssector om deze maatregelen toe te passen. Hoewel de verzekeringssector totaal niks met deze crisis te maken had draaide ook zij op voor het falen van de banken.

Waar dit nog logisch is voor beleggingsverzekeringen, zijn deze verplichtingen allesbehalve logisch voor varia-verzekeringen, zoals auto, brand, familiale .. en andere niet beleggingsverzekeringen. Dit alles leidt tot immers tot een administratieve overbelasting, nutteloze formaliteiten en uithollen van aansprakelijkheid.

Toppunt is dan nog dat de verschillende netten anders behandeld worden en deze regels enkel gelden bij onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Bankverzekeringsagenten vallen immers onder de verantwoordelijkheid van hun principaal die alle verantwoordelijkheid en formaliteiten op zich neemt. Daar blijft het "business as usual".

Een evaluatie van het huidige systeem staat op til en de kans op grondige herzieningen is zeer groot.