AVG / GDPR disclaimer

AVG / GDPR disclaimer

De inzameling van persoonsgegevens in dit document gebeurt in het raam van het beheer van een verzekeringscontract. Uw gegevens worden enkel aan personen doorgegeven die gemachtigd zijn om er kennis van te nemen en worden absoluut niet gebruikt voor enig ander doel.

Door gevoelige gegevens (gezondheid, …) te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk in met de verwerking van deze gegevens bij het beheer van uw verzekeringscontract.

Voor bijkomende informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit onze beleidsnota te raadplegen: https://www.remaut.eu/uw-privacy-belangrijk-voor-ons.