MyBroker

Het klantenportaal van je makelaar.

MyBroker : beveiligde klantenzone

Samen gaan we digitaal! Onder dat motto stellen we je onze nieuwe app MyBroker, ontikkeld als webtoepassing voor PC of digitale app voor smartphone en tablet voor.

Hoe gaan we tewerk?

Voor ons bent u geen anoniem digit in een digitaal kluwen, maar een klant van vlees en bloed !
We kiezen er bewust voor om onze tool geleidelijk aan in te voeren. We beseffen maar al te goed de drempelvrees bij velen ten aanzien van het digitale met al zijn apps en zijn er ons meer dan bewust van dat MyBroker op vandaag niet voor iedereen geschikt is.
We beslisten dan ook om stapsgewijs de geïnteresseerden, binnen het wettelijk kader, persoonlijk te informeren en te contacteren eens hun dossier online beschikbaar is.

Wil je vandaag al toegang ?

Wie vandaag al gebruik wil maken van de webtoepassing of app, kan dat zonder enige beperking, mits registratie en onze goedkeuring !

Hoe ga je best te werk als je een versnelde toegang wil ?

  • Vraag je beveiligde toegang aan via onze portaalsite zodat we uw account kunnen activeren. Druk op knop “registreren” en volg de instructies.
  • Je kan kiezen uit de online toepassing met snelkoppeling op de desktop van je PC of je kan volledig digtaal gaan met de app op je tablet op smartphone door deze te downloaden in de App Store of via Google Play.
  • Log in op je PC of je tablet en/of smartphone en volg de instructies op het scherm.
  • Je bent er volop klaar voor en kan je verzekeringscontracten raadplegen, een schadegeval melden, een bericht naar je makelaar sturen, maar ook je documenten op je smartphone of tablet met een eenvoudige pincode ondertekenen. Snel, efficiënt en veilig!

Wat kan je met MyBroker allemaal doen ?

  • Je verzekeringen raadplegen
  • Je contracten op een eenvoudige manier ondertekenen
  • Een schade melden
  • Vragen stellen
  • Berichten sturen
  • Gepersonaliseerd advies ontvangen

Handleiding

Een uitgebreide en gedetailleerde MyBrokers-handleiding vindt je hier terug.

Met MyBroker heb je je makelaar op zak !

Geïnteresseerd in onze MyBroker-app ? Vraag hier de activatielink aan.

Contacteer ons