AssurMiFID – Precontractuele informatie

Precontractuele informatie

In het kader van het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels (*) delen we u in het verband met "Precontractuele informatie" volgende informatie mee :

Remaut Verzekeringen nv, met maatschappelijke zetel te 8880 Ledegem, Stationsstraat 111, RPR 0446861677, is als verzekeringsmalkelaar geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 0446861677.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be .

De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die Remaut Verzekeringen nv aanbiedt kunnen op eerste aanvraag gestuurd worden. U kan ze online consulteren via deze hyperlink : http://www.remaut.eu/algemene-voorwaarden

Remaut Verzekeringen nv voert een actief belangenconflictenbeleid, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: http://www.remaut.eu/belangenconflictenbeleid

Remaut Verzekeringen nv voert tevens een beleid rond vergoedingen, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: http://www.remaut.eu/vergoeding

U kan met ons in het Nederlands en Frans communiceren via verschillende kanalen:

  • schriftelijk: Stationsstraat 111, 8880 Ledegem
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 (0)56 50.96.03
  • e-mail: ons algemeen mailadres is info@remaut.eu