Uw omniumverzekering

Uw omniumverzekering

Naast de verplichte BA Autoverzekering, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) moet worden gedekt bij het gebruik van een motorvoertuig op de openbare weg, kan je nog andere dekkingen afsluiten naar keuze.

Deze bijkomende dekkingen zijn dus niet verplicht en zorgen meestal voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

Bij een omnium, ook nog wel “casco” genoemd, moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden.

In tegenstelling tot de dekking van de BA autoverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De verschillende dekkingen die kunnen onderschreven worden zijn :

De mini-omnium

Er kan ook geopteerd worden voor een mini-omnium of mini-casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

Nog andere aanvullende waarborgen buiten de omniumverzekering

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

  • Individuele ongevallen (De bestuurdersverzekering)
  • Pechverhelping / reisbijstand
  • Rechtsbijstand

Het verband met de BA Autoverzekering

Wie een omniumverzekering wil aangaan, moet meestal zijn BA autoverzekering ook bij de omniumverzekeraar onderschrijven.

Enkele cijfers

Voor de dekking eigen schade kan men stellen dat ongeveer 20 % van de voertuigen onder een dergelijke dekking verzekerd is. De schadefrequentie bedraagt 14 % met een gemiddelde kostprijs rond € 2.000. Voor de andere waarborgen is 40 % van de voertuigen gedekt. Hier wordt de hoogste schadefrequentie genoteerd bij glasbreuk met 6,90 % met een gemiddelde kostprijs van € 326. De hoogste gemiddelde kostprijs vindt men echter terug in de dekking Brand met 4.400 euro. Hier is het duidelijk dat de frequentie erg laag is maar dat in de meeste gevallen een brand het totaal verlies van het voertuig beteken

Wil je meer weten? Zit je met vragen over de " Omniumverzekering " ? Ben je geïnteresseerd en wil je meer info ? Contacteer ons telefonisch op +32 56 50 96 03, per mail op info@remaut.eu of stel je vraag via onze WhatsApp klantenlijn +32 56 50 96 03. We helpen je graag verder.​

Bron : https://www.abcverzekering.be/omniumverzekering

Geïnteresseerd in onze mobiliteitsoplossingen op maat ?

Check onze oplossingen op mobiliy@remaut